Våra hjärtan klappar inte bara för konsten utan även för biståndsarbete. Därför sponsrar vi föreningen TANDALA, vars syfte är att hjälpa skolor och elever i Nzega-området i Tabora-provinsen i centrala Tanzania. Just nu stödjer vi ett projekt som verkar för jämlikhet. Flickor skall ha samma möjlighet till utbildning som pojkar. 
En förutsättning för goda skolresultat är att det finns möjlighet att läsa och skriva. För detta fordras belysning i skolbyggnaderna. Vi har därför bekostat en solcellsanläggning på en primary school i Bulunde.

Bilderna nedan är tagna i februari 2017. De tre första visar 120 elever i en klass på Nzega Day Secondary School. Tillagning av skolmåltid, d v s en mugg majsvälling per elev under förutsättning att de har mugg med sig. De två handikappade eleverna går i en alldeles nyinrättad handikappklass på Iyombo skola. De stöttas av Värby Församling i Bara utanför Malmö. Längst ner har elever, lärare, rektor och oss besökare samlats på skolgården i Iyombo.

http://www.tandala.org