VÅRT KONCEPT
Vårt företag driver sex gallerier: Galleri Engleson i Stockholm, Göteborg, Malmö och Skanör,  Galleri Stallet i Falsterbo samt Galleri Fiskarstugan i Skanör. Vi gör dessutom årligen konstmässor samt deltar i olika evenemang med inriktning på konst.

Hos oss är alla välkomna. Alla skall ha möjlighet att visa sin konst och därför gör vi ingen kvalitetsbedömning. Det innebär inte att vi inte ställer krav. Alla utställningar skall vara professionellt genomförda. 
 
Vi vänder oss till konstnärer, som är villiga att dela på arbete och ansvar i samband med en utställning. Vi hyr ut våra gallerilokaler. Konstnären hänger själv sin utställning, passar den och sköter försäljningen. I hyran ingår försäkring av den utställda konsten till en summa av 200 000 kr. Denna kan höjas och den extra premien samt självrisken på 1000 kr får konstnären själv stå för. Försäkring ingår INTE  vid våra konstmässor
 
Vi hjälper till med marknadsföring genom att:
  • Vi skickar ut ett stort antal vernissageinbjudningar via mail.
  • Vi lägger ut en presentation av konstnären och utställningen på vår hemsida och Facebook (om vi får material).
  • Vi ger under rubriken ”för utställare” råd om marknadsföring inför utställning.
  • Vi utnyttjar sociala medier. 
  • Genom avtal med dagspressen kan vi erbjuda kraftigt rabatterade annonser.
 
Konstnären betalar en mindre del av hyran vid bokningstillfället. Resten av hyran skall vara betald senast en månad före utställningens början. Inga andra kostnader tillkommer. Till skillnad från traditionella gallerier tar vi inte provision. Vi sänder ut fakturor i god tid.

 

AVBOKNINGSREGLER
1) Om Engleson Gallerier, av någon anledning, måste ställa in en utställning, betalar vi tillbaka hela den inbetalda avgiften.
2) Om konstnären avbokar, oavsett anledning, betalas INTE bokningsavgiften tillbaka.
3) Om konstnären har betalat hela avgiften, men avbokar senast tre veckor före utställningen, betalar vi tillbaka avgiften minus bokningsavgiften.
4) Om konstnären har betalat hela avgiften, men avbokar senare än tre veckor före utställningen, betalar vi inte tillbaka någonting.

 Det är viktigt att även utställaren marknadsför sin utställning och utnyttjar sina egna kanaler. Vi kan hjälpa till med affischer, såväl originalritning som tryckning och affischering. Affischering gäller endast Skanör och Falsterbo.

 
Våra gallerier har alla bra läge på platser där det rör sig mycket folk och/eller där det finns andra gallerier i närheten. Vi lägger stor vikt vid att lokalerna skall vara fräscha, ha bra belysning och vara väl välutrustade  även i övrigt.