Utställningar på Magasinet i Falsterbo

2019

18 april – 22 april Påskutställning
Ken Löfgren

30 maj – 02 juni  Konsttrampet
Fredrika Linse, måleri
Krister Andersson, måleri
Cathrine Rothman Fransson, måleri
Anton Schmidt, foto
Christina Renwert, glas
Gunilla Hjelte, keramik

06 juni – 09 juni  Nationaldagsutställning
Beata Viktorelius, måleri

15 juni – 20 juni
Sven Hugo Persson, måleri

22 juni – 27 juni
Gunilla Mann, måleri & litografi

29 juni – 4 juli
Ann-Mari Bertilsson, måleri

6 juli – 11 juli
Victoria Qvarfort, måleri

13 juli – 18 juli
Peter Wahlbeck, måleri

20 juli – 01 augusti
Kathrin Bernekorn, måleri

03 augusti – 08 augusti
Jens Birch, naturfoto

10 augusti – 15 augusti
Göran Carlberg, måleri

17 augusti – 22 augusti
Kjell A Nilsson, mixed media
Mats Holtne, måleri

24 augusti – 01 september Säsongsavslutning med Öppna Sinnens