Information till utställare på Galleri Engleson, Rundelsgatan 1 i Malmö

Galleriet
Galleriet är ca 200 kvm. Lokalen har massor med skyltfönster i tre väderstreck, som ger i princip total insyn i hela galleriet utifrån. Galleriet ligger i Kv Caroli, där det passerar mycket folk.

Vi har sju platser för vägghängd konst. De är mellan fem och åtta löpmeter. Det finns även två platser för tredimensionell konst. Begär aktuell prisuppgift via mail!

Försäkring
Konsten är försäkrad upp till ett värde av 200 000 kr. Om värdet överstiger försäkringssumman är det mycket viktigt att utställaren meddelar detta i god tid. Om försäkringen behöver utnyttjas står utställaren för självrisken.

Tillgång till lokalerna
Utställaren har tillgång till lokalerna från fredag till torsdag.

Hur man hänger och exponerar
Varje konstnär arrangerar sina verk och använder egna verktyg och annat material som behövs. Använd vit häftmassa till etiketter och annan information. Tejp, etiketter och häftkuddar är inte tillåtna. Det är absolut förbjudet att spika i väggarna. Rulla ihop stegbanden och fäst dem bakom tavlan. Klipp inte av linorna.

 Öppettider
Våra öppettider är vardagar 12.00 – 18.00 samt lördag och söndag 11.00 – 16.00. Vid samlingsutställningarna bör alla solidariskt vara med och vara värd i galleriet.

Parkering
Man kan stanna utanför galleriets ingång på Rundelsgatan 1  och bära in konsten. Därefter parkerar man lämpligtvis i köpcentrets garage.  Det är samma avgift som på gatorna runt om kvarteret.