Galleri Engleson i Malmö

Vi finns på Östergatan 12 i Kv Caroli i Malmö. Vi gör utställningar av olika slag.

Det finns det fyra rum A, B, C och D. Varje konstnär får disponera ett helt rum. Två konstnärer kan dela ett rum. Lokalerna, med massor av glasrutor på många håll med total insyn, är speciellt lämpade för denna typ av flexibla utställningar. Det finns inga ordinarie öppettider. Varje konstnär bestämmer själv sina och kan bjuda in sina gäster. Samförstånd mellan de olika utställarna är önskvärt. Det är viktigt att ha tydliga kontaktuppgifter.

Rumsstorlekar:

Rum A 9,5 x 4,7 m             45 kvm          ca 9 löpmeter
Rum B 4,3 x 8 m                34 kvm          ca 15 löpmeter
Rum C 9,7 x 8 m                78 kvm          ca 15 löpmeter
Rum D 5,4 x 13,5 m           73 kvm          ca 22 löpmeter

Hela galleriet ca 230 kvm och ca 61 löpmeter.