Information till utställare på Galleri Engleson i Malmö

Du finner oss på Östergatan 12 i Kv Caroli i Malmö.

Galleriet
Hela galleriet ca 230 kvm och ca 61 löpmeter. Det finns det fyra rum A, B, C och D. Varje konstnär får disponera ett helt rum. Två konstnärer kan dela ett rum. Lokalerna, med massor av glasrutor på många håll med total insyn.

Rum A 9,5 x 4,7 m             45 kvm          ca 9 löpmeter
Rum B 4,3 x 8 m                34 kvm          ca 15 löpmeter
Rum C 9,7 x 8 m                78 kvm          ca 15 löpmeter
Rum D 5,4 x 13,5 m           73 kvm          ca 22 löpmeter

Utrustning
Toalett och två mindre förrådsrum finns. Det finns några podier samt i rum D en disk för exponering av 3-D konst. Det finns städmaterial. Man får och lämnar galleriet i städat skick.

Kostnader i samband med utställning
Utställaren betalar en hyra på 2 500 kr för ett rum eller hela galleriet för 9 000 kr för en period om två veckor. Om två konstnärer delar på ett rum blir kostnaden 1 300 kr per konstnär. Inga övriga kostnader tillkommer. Bokningsavgiften på 1000 kr betalas senast 10 dagar från bokningstillfället. Slutfakturan ska vara betald en månad före utställningens början. Bokningsavgiften återbetalas inte om utställaren avbokar.

Försäkring
Konsten är försäkrad upp till ett värde av 200 000 kr. Om värdet överstiger försäkringssumman är det mycket viktigt att utställaren meddelar detta i god tid. Om försäkringen behöver utnyttjas står utställaren för självrisken.

Tillgång till lokalerna
Utställaren har tillgång till lokalerna från fredag till torsdag.

Hur man hänger och exponerar
Varje konstnär arrangerar sina verk och använder egna verktyg och annat material som behövs. Använd vit häftmassa till etiketter och annan information. Tejp, etiketter och häftkuddar är inte tillåtna. Där det finns lister i taket hänger man konsten i stegband med S-krok. Här är det absolut förbjudet att spika. Rulla ihop stegbanden och fäst dem bakom tavlan. Klipp inte av linorna. I väggar utan taklist är det tillåtet att spika.

 Öppettider
Det finns inga ordinarie öppettider. Varje konstnär bestämmer själv sina och kan bjuda in sina gäster. Samförstånd mellan de olika utställarna är önskvärt. Det är viktigt att ha tydliga kontaktuppgifter väl synliga genom fönsterytorna.

Parkering
Man kan stanna utanför kv Carolis ingång på Östergatan 12 och bära in sina verk. Därefter kan man parkera i garaget. Det är samma taxa på gatorna i närheten.