Information till utställare på Galleri Engleson i Malmö

På grund av Covid-19 gäller följande regler i galleriet. Högst 20 personer, inklusive utställaren får vistas samtidigt i lokalen. Utställaren ansvarar för att reglerna följs. Det ska finnas tillgång till handsprit i lokalen.

Galleriet
Galleriet är ca 200 kvm. Lokalen har massor med skyltfönster i tre väderstreck, som ger i princip total insyn i hela galleriet utifrån. Galleriet ligger där det passerar mycket folk.

Vi har sex platser för vägghängd konst. De är mellan sju och åtta löpmeter. Det finns även tre platser för tredimensionell konst. Varje plats kostar 1900 kr för en period av två veckor. Hyr en eller flera platser! Hyr hela galleriet för 10 000 kr eller halva galleriet för 5200 kr.

Galleriet är lämpligt även för showroom-utställningar. Då finns det inga ordinarie öppettider. Varje konstnär bestämmer själv sina tider och kan bjuda in gäster. Samförstånd mellan de olika utställarna är önskvärt. Det är viktigt att ha tydliga kontaktuppgifter.

Försäkring
Konsten är försäkrad upp till ett värde av 200 000 kr. Om värdet överstiger försäkringssumman är det mycket viktigt att utställaren meddelar detta i god tid. Om försäkringen behöver utnyttjas står utställaren för självrisken.

Tillgång till lokalerna
Utställaren har tillgång till lokalerna från fredag till torsdag.

Hur man hänger och exponerar
Varje konstnär arrangerar sina verk och använder egna verktyg och annat material som behövs. Använd vit häftmassa till etiketter och annan information. Tejp, etiketter och häftkuddar är inte tillåtna. Där det finns lister i taket hänger man konsten i stegband med S-krok. Här är det absolut förbjudet att spika. Rulla ihop stegbanden och fäst dem bakom tavlan. Klipp inte av linorna. I väggar utan taklist är det tillåtet att spika.

 Öppettider
Våra öppettider är vardagar 12.00 – 18.00 samt lördag och söndag 11.00 – 16.00.

Parkering
Man kan stanna utanför kv Carolis ingång på Östergatan 12 och bära in sina verk. Därefter kan man parkera i garaget. Det är samma taxa på gatorna i närheten, 25 kr/h, högst 150 kr/dygn.